info@glassfoil.cz

Firemní hodnoty

Jaká je naše vize?

Jaká je naše vize?

Každodenní péče o čisté prostředí vede k skvělému výsledku při vytváření pokovu.

Zákazník spoluudává směr společnosti

Proto se neustále soustředíme na naše zákazníky a jejich cíle – jsme orientováni na zákazníka. Komunikujeme s ním jeho požadavky na finální produkt a službu a tím mu napomáháme naplňovat jeho vize.

Kreativita jako motor společnosti

Všichni členové týmu se snaží přicházet s kreativními myšlenkami na zlepšení produktu a služeb. Toto napomáhá k neustálým inovacím a kontinuálnímu zlepšování kvality

Inovace a kvalita

Trvale se snažíme inovovat, a to jak v oblasti technologií, tak i produktů, které dodáváme, a služeb, jež poskytujeme. Tento výzkum je veden s ohledem na zákazníka a předvídání změn, k nimž dochází ve společnosti i na trzích. Vede k vytváření hodnoty, jež je správnou reakcí na potřeby zákazníků. Nutně je rozšířena i o trvalé zlepšování produktivity a kvality.

Životní prostředí

Snažíme se přispět k udržitelnému rozvoji díky úsporám energií dosahovaným při používání našich výrobků, ale i prostřednictvím novátorských technologií, jejichž cílem je omezit vliv našich průmyslových aktivit na životní prostředí. Současně se snažíme zajistit a zlepšit podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Naše produkty a služby jsou pro nás více než jen obchod, je to naše vášeň a poslání. Jsme zde pro vás, abychom vám pomohli realizovat vaše sny a vize. Spolupracujte s námi a přesvědčte se o naší kvalitě a odbornosti!